دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

Lifecycle (2)
Miva User Guides (1)
Documentation for both Miva Merchant and Miva Order
PayPay Payflow Pro Forms (1)
Plesk Control Panel Guides (6)
Plesk control panel documentation are comprehensive guides to help you manage your Plesk web hosting account

محبوب ترین دانلودها

Linux Client Level User Guide
Documentation for both the Linux Business and Business PLUS plans. This is the Cleint Level user guide.
اندازه فایل: 1.29 MB
Linux Domain Level User Guide
Documentation for both the Linux Business and Business PLUS plans. This is the Domain Level user guide.
اندازه فایل: 1.11 MB
Windows Email Users Guide
Documentation for all Plesk email users. Every domain name created within Plesk allows for individuals to manage their own email accounts.
اندازه فایل: 507 kB
Windows Client Level User Guide
Documentation for both the Windows Business and Business PLUS plans. This is the Cleint Level user guide.
اندازه فایل: 1.62 MB
Linux Email Users Guide
Documentation for all Plesk email users. Every domain name created within Plesk allows for individuals to manage their own email accounts.
اندازه فایل: 541 kB